template.jpg
JaLiWi Redovisningsbyrå
JaLiWi - Effektiv och professionell redovisning > Erbjudande 1

Erbjudande 1

Ska du starta ett företag? Eller har du nyss dragit igång din verksamhet?

Då är det på plats med en gratulation till ditt beslut. Och ett LYCKA TILL!

Det finns ett bra erbjudande som du kan läsa om längre ner.

Om det är första gången du startar ett företag har du säkert massor av frågor. Kanske någon eller några av dessa:

Hur mycket ska man ta betalt?

Hur vet jag om företaget går med vinst eller inte?

Hur mycket ska jag betala i F-skatt?

När kommer jag att kunna försörja mig på mitt företag?

Det svåraste brukar vara att göra en budget för det första året. Mest för att det är oerhört svårt att veta hur mycket man kommer att sälja av sina produkter eller tjänster. Men det är förstås också svårt att veta exakt vilka kostnader det kommer att innebära att driva företaget. I vilket fall så brukar det ta några år innan man har jobbat in sig.

Då kan JaLiWi Redovisningsbyrå vara en god hjälp och ett bollplank. Tillsammans tar vi fram olika alternativ för hur budgeten ska utformas, innan du bestämmer dig. Du får också hjälp med att lära dig bokföringens principer och förstå de ekonomiska sammanhangen samt utläsa information från resultat-och balansrapport.

Vårt erbjudande till dig:

JaLiWi Redovisningsbyrå ger dig hjälpen vid uppstart utan kostnad - mot att du anlitar JaLiWi UK Filial för bokföring av ditt företag under minst 6 månader. De första 10 timmarna med 10 % rabatt. Antingen direkt efter att du startat upp eller efter att du kommit igång.

Om arbetet inte påbörjas inom 1 år från avslutande av budgetarbete före start kommer fakturering att ske med gällande timpris + moms för arbete med budget m.m.

Har du kommit igång och kanske arbetat med din verksamhet ett tag står jag till din tjänst de första 10 timmarna med 10 % rabatt på mitt timpris. Se Erbjudande 2.

Hör av dig till mig (klicka här) så får du veta mer

Mobil 07611 70225 E-post info.jaliwi@liwikontor.se Tel 0372-35132 JaLiWi UK Filial www.liwikontor.se