template.jpg
JaLiWi Redovisningsbyrå
JaLiWi - Effektiv och professionell redovisning > Nöjd-kund garanti

Nöjd-kund garanti

 Alla vill ha nöjda kunder - så även JaLiWi.

Om du av någon anledning inte är nöjd med det arbete som utförts under de första 10 timmarna så finns en Nöjd-kund-garanti, som utgår oavsett anledning, under förutsättning att JaLiWi Redovisningsbyrå arbetat i max 10 timmar åt dig som uppdragsgivare.

Som uppdragsgivare har du möjlighet att avsluta vårt samarbete omedelbart med Nöjd-kund-garanti, fram tills JaLiWi Redovisningsbyrå arbetat max 10 timmar åt dig. Detta innebär att avtalet avslutas, och du blir krediterad 50 % av den kostnad (max 10 timmar) du haft fram tills vi avslutar samarbetet (du får ersättning för max 10 timmars kostnad).

Vi begär bara att du fyller i en blankett som återsänds eller återlämnas till oss så krediteras/återbetalas 50 % av kostnaden för de timmar JaLiWi Redovisningsbyrå åt dig (max 10 timmar).

Mobil 07611 70225 E-post info.jaliwi@liwikontor.se Tel 0372-35132 JaLiWi UK Filial www.liwikontor.se