template.jpg
JaLiWi Redovisningsbyrå
JaLiWi - Effektiv och professionell redovisning > Nyheter!

Nyheter!

Inom en ganska snar framtid kommer vi ha en ny hemsida. Mer information kommer om detta.

Hösten är på ingång, och för den som vill komma hit och diskutera framtiden, göra budget m.m. så går det bra. Då kan vi också se hur det stämmer med den preliminära skatten (F-skatt) som du betalar. Stämmer den väl överrens med hur resultatet är just nu? Eller måste den justeras? Det är sånt som vi också tittar på.

Mobil 07611 70225 E-post info.jaliwi@liwikontor.se Tel 0372-35132 JaLiWi UK Filial www.liwikontor.se