template.jpg
JaLiWi Redovisningsbyrå
JaLiWi - Effektiv och professionell redovisning > Om företaget JaLiWi

Om företaget JaLiWi

Drivkraften hos företaget handlar om att erbjuda en helhetslösning för det lilla kontoret eller vara en del av det större företaget. Det betyder att JaLiWi kan fungera som ekonomiassistent, miljösamordnare, besöksbokare etc. Se hela listan på tjänster här.

JaLiWi Redovisningsbyrå fungerar lika bra för dig på plats i ditt eget kontor som på kontoret i Lagan. Vi kan även sköta bokföring på distans. JaLiWi Redovisningsbyrå har dator med bl.a. Office-paketet (Excel, Word, PowerPoint), bredbandsuppkoppling och Vismas Byråstöd med exempelvis Visma Administration 2000, Visma Lön 600, Visma bokslut, Visma Skatt samt e-bokföring. På det viset kan JaLiWi hjälpa till på distans eller lokalt. JaLiWi Redovisningsbyrå kan hjälpa dig som inte har en kontorsplats på samma sätt som den som har ett kontor. Oavsett om företaget är nystartat eller etablerat, stort eller litet, enskild näringsverksamhet eller aktiebolag.

Med JaLiWi Redovisningsbyrå som samarbetspartner får du effektiv och professionell hjälp, med flexibilitet, erfarenhet och pålitlighet
Till samarbetet hör också sekretess, positivt tänkande och problemlösning.

JaLiWi Redovisningsbyrå blir en resurs du kan utnyttja efter dina behov. Det kanske till och med blir lite LiWi luckan...

JaLiWi Redovisningsbyrå startades upp under juni 2017 och tog då över samtliga kunder från JaLiWi UK Filial. När LiWi Kontorstjänst gick i konkurs 2016-08-30 tog JaLiWi UK Filial över hela verksamheten.Undersidor

Mobil 07611 70225 E-post info.jaliwi@liwikontor.se Tel 0372-35132 JaLiWi UK Filial www.liwikontor.se