template.jpg
JaLiWi Redovisningsbyrå
JaLiWi - Effektiv och professionell redovisning > Tjänster

Tjänster

Redovisning
Allt från kontering, leverantörs- och kundreskontra samt bokföring till månadsbokslut och moms/skatt redovisning. Även kontroll inför årsbokslut samt att genomföra årsbokslut, både för enskilda firmor och aktiebolag som enligt lag ej behöver auktoriserad revisor. Lagen säger att de aktiebolag som under de två senaste åren uppfyller minst två av de förutsättningar som finns (mer än 3 anställda, summa nettotillgångar över 1,5 Mkr och/eller omsättning över 3 Mkr) måste använda sig av en auktoriserad revisor.

Löner                                                                                                                                         Ordnar löner åt företagets anställda.

Budget och kalkylering
Kalkyl och budget måste vara så nära verkligheten som möjligt. Först då får du bra styrning på inkomster och utgifter. JaLiWi hjälper dig att sätta upp rimliga mål

Miljöarbete
Inledande miljöarbete, men även upprätthålla miljöarbetet inom ISO14000. Såväl inom dokumentation samt revision

Deklaration
Företag (Aktiebolag, Enskild Firma, Handelsbolag/Kommanditbolag), föreningar och privatpersoner kan med förtroende lämna över sin deklaration till LiWi Kontorstjänst

Kvalitetsarbete
Erfarenhet finns från internt kvalitetsarbete, både dokumentation och revision

Bild/text hantering
Vi skapar blanketter och presentationer som anpassas efter önskemål

Övrigt
Utbildning även inom produktionsteknik, medieförsäljning, personal samt miljö

Lisa Wiktor anlitas som "lärare" på Studieförbundet Vuxenskolan i bokföring.

Mobil 07611 70225 E-post info.jaliwi@liwikontor.se Tel 0372-35132 JaLiWi UK Filial www.liwikontor.se